bilgi@eylulnet.com.tr
Yeni Üyelik Kaydı
EYLULNET KABLOSUZ İNTERNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

İleride söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup ta bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden Eylül Teknonet Bilişim Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. veya EylülNet Web Sitesi'nin, bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Eylül Teknonet Bilişim Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. 'nin yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Şu kadar ki; Eylül Teknonet Bilişim Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir. eylulnet.com.tr Web Sitesi'nde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiç bir şekilde Eylül Teknonet Bilişim Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından garEylülNeti edilmemektedir.

Eylül Teknonet Bilişim Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Eylül Teknonet Bilişim Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. 'nin hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

Abone, kayıt formu aracılığı ile verdiği iletişim, ödeme bilgileri ve doğruluğu kontrol edilen mobil cihaza ait numaranın doğru ve ulaşılabilir olduğunu peşinen beyan eder. Eylül Teknonet Bilişim Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. gerektiği anlarda müşterinin verdiği bilgilerinin doğruluğunu kontrol etme amacı ile kişi yada kurum hakkında araştırma yapma hakkına sahiptir. Eylül Teknonet Bilişim Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. abone tarafından bildirilen mobil cihaza kısa mesaj göndermek sureti ile ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirme yapabilir.

Eylül Teknonet Bilişim Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. Kullanıcıya Özel ve genel bilgilerini yasal mercilerin dışında 3. Şahıslarla Paylaşmayacağını TAAHHÜT eder.

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ YASAK AKTİVİTELER

Aşağıdaki aktivitelerin EylülNet servisleri kullanılarak gerçekleştirilmesi yasaktır Eylül Teknonet Bilişim Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. bu aktiviteleri gerçekleştiren kullanıcılara ait servisleri durdurma, sınırlandırma veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar. SPAM GÖNDERİMİ , alıcının isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların internet yolu ile gönderimidir. SPAM gönderimi, verilen hizmete olan güveni zedelediği gibi, aynı zamanda EylülNet altyapısında aşırı yüklenmelere sebep olarak, müşterilere sağlanan servislerde aksamalara neden olabilmektedir. EylülNet internet hizmeti alan aboneler, SPAM gönderimi yapamazlar. Kendisine ait bir SMTP sunucusu bulunduran kullanıcılar, kendi sunucularındaki SMTP röle servisini, SPAM gönderimini kolaylaştıracak şekilde korumasız ve 3. kişi/kurumların kullanımına açık şekilde çalıştıramazlar.

FİKİR ve SANAT ESERLERİNE YÖNELİK SUÇLAR

Kişi ve/veya kurumlara ait copyright, tescilli markalar, servis markaları, ticari sırlar, yazılım korsanlığı ve patent haklarına karşı işlenebilecek ve "Fikir ve Sanat Eserleri Yasası", "Markalar Yasası", "Türk Ticaret Yasası", "Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa" kapsamında suç teşkil edecek davranışlar ile ayrıca, kişisel haklara ve özel hayata tecavüz içeren davranışlar bu kapsamdadır.

GENEL AHLAKA ve GELENEKLERE AYKIRI DAVRANIŞ ve YAYINLAR

EylülNet servislerinin, kamu tarafından kabul görmüş genel ahlak ve geleneklere aykırı davranışları gerçekleştirmek için kullanılması ve/veya buna aracı olunması.

SALDIRGAN ve TEHDİTKÂR DAVRANIŞLAR

EylülNet servislerinin, 3. şahıs ve/veya kurumlara karşı saldırgan ve tehditkâr davranışlar içerecek şekilde kullanımı.

DİĞER BİLGİSAYAR veya AĞLARA YASADIŞI YOLLARLA veya YETKİSİZ ERİŞİM

Başkalarına ait bilgisayar, kullanıcı hesabı veya ağlara yetkisiz veya yasadışı yollarla erişmeye çalışmak ("hacking" veya "hacker" olarak tanımlanan davranışlar) ve sistemlere yasadışı veya yetkisiz şekilde ulaşmayı sağlayacak diğer aktiviteler ("port scan", "stealth scan" v.b. aktiviteler) için kullanılması.

VİRÜS, KURTÇUK, TRUVA ATI v.b. ZARAR VERİCİLERİN DAĞITIMI İLE İLGİLİ AKTİVİTELER

Internet virüsleri, kurtçuk, truva atı gönderimi veya "pinging", "flooding", "mailbombing", "denial of service" gibi, diğer kullanıcıların, internet ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, servis ve/veya cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktiviteler.

DİĞER YASADIŞI AKTİVİTELER

Burada belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivite.

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

Sözleşme, abone kayıt formunun işleme konulması ile başlar ve müşteri talebi yada Eylül Teknonet Bilişim Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. mazeret belirtmek zorunda olmadan hizmeti durdurduğu ana kadar geçerlidir. Müşteri, sona erdirilen sözleşme ile ilgili ne şekilde olursa olsun bir bedel iadesi talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Eylül Teknonet Bilişim Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. Web Sitesi'ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve Eylül Teknonet Bilişim Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. 'ye ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK madde 287'ye uygun olarak Konya Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı Eylül Teknonet Bilişim Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından beyan ve işbu EylülNet den HİZMET Alan kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.

EYLÜLNET KABLOSUZ İNTERNET KULLANIMI GİZLİLİK ESASLAR

Kablosuz (wireless) internet, kablo kullanmadan makineleri birbirine bağlayan bir teknolojidir. Kablosuz yerel alan ağları kullanıcı ve alıcı arasında radyo frekansları ile kablosuz ortamlarda, kabloya gerek kalmadan veriyi alır ve işletir. Kablosuz iletişimde radyo sinyalleri kullanıldığı için, kullanıcı ile kablosuz erişim noktası arasındaki iletişim dinlenebilir. Bunu engellemek için WEP, WPA ve WPA2 gibi şifreleme yöntemleri kullanılsa da, bu şifreleme yöntemleri halen yeterince güvenli görülmemektedir. Yeterli sayıda şifrelenmiş paket toplandıktan sonra birçok şifreli kablosuz iletişim çözülebilir.

EYLÜLNET adı ile verilen internet erişim hizmetinin kullanımı sırasında kablosuz iletim protokolü ve teknolojisi gereği oluşabilecek veri güvenliği sorunlarını engellemek için önlem alınması gerekmekte ve özel bilgilerin paylaşıldığı alanlarda güvenli web bağlEylülNetıları (HTTPS) tercih edilmelidir. HTTPS (İngilizce Secure Hypertext Transfer Protocol, Türkçe güvenli hiper metin aktarım iletişim kuralı) HTTP'nin güvenli olanıdır.Klasik HTTP protokolüne SSL protokolünün eklenmesi ile elde edilir.

Kablosuz İnterneti TEST ettim.
Sistemin Mücbir sebeplerle (sistem arızalarında),Ana Servis Sağlayıcıdan Kaynaklanan arıza, hız yavaşlaması gibi durumlarda, Benim erişim noktasına uzaklığım ölçüsünde veri hızının 2 mb e kadar yükselebilecegini,yavaşlaya bileceğini veya En fazla 3 gün/Ay internet Hizmetinin Kesilebileceğini kabul ediyorum ve hak talebinde bulunmayacağım.

EylülNet Müşteri Hizmetleri Tarafından Gönderilen Sms Ve Email bilgilendirme Mesajlarını Almayı Kabul Ediyorum.

KULLANICI ADI ve ŞİFREMİ kimseyle paylaşmayacağımı TAAHHÜT ederim.

EYLÜLNET adı ile sunulan internet hizmeti kullanan tüm aboneler yukarıdaki açıklamaları anladıklarını kabul ve beyan ederler.

MÜŞTERİNİN EYLÜLNET
ADI SOYADI İMZASI MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ
KAŞE/İMZA
Eylül Teknonet Bilişim Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.
NişEylülNetaş Mah. Gencay Sk. Yapıcı İş Merkezi A Blok Kat:2 No:207 Selçuklu/KONYA
0.332 290 2992 bilgi@eylulnet.com.tr
www.eylulnet.com.tr
Üyelik sözleşmesini kabul ediyorum.
SMS uyarısı almak istiyorum.